1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Hedemarken 16
Assens
9550 Mariager

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 3
Assens
9550 Mariager
 

Menigt medlem
Fjordager 31
Hadsund Syd
9560 Hadsund
 

Menigt medlem
Revsbækvej 10
Hadsund Syd
9560 Hadsund
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kæragervej 19
Ajstrup
9560 Hadsund
 

Kirkeværge
Nebstrupvej 10
8970 Havndal

Menigt medlem
Åmøllevej 6
Norup
8970 Havndal

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Kontaktperson - født medlem
Norupvej 6
Falslev
9550 Mariager
 
 20402360

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10611210
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk