Menighedsråd

Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9173@SOGN.DK
CVR-nummer: 10611210

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hedemarken 16
Assens
9550 Mariager
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 3
Assens
9550 Mariager
Menigt medlem
Fjordager 31
Hadsund Syd
9560 Hadsund
Kasserer
Revsbækvej 10
Hadsund Syd
9560 Hadsund
Medlem af valgbestyrelsen
Kæragervej 19
Ajstrup
9560 Hadsund
Kirkeværge
Nebstrupvej 10
8970 Havndal
Menigt medlem
Åmøllevej 6
Norup
8970 Havndal
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Norupvej 6
Falslev
9550 Mariager
Tlf: 20402360

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.