1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fåborg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hegnsgårdvej 1
6818 Årre

Næstformand, Kirkeværge
Vestervang 6
Fåborg
6818 Årre

Kasserer
Vestervang 14
Fåborg
6818 Årre

Kontaktperson
Fåborgvej 43
Fåborg
6818 Årre

Menigt medlem
Rolighed 2
Fåborg
6818 Årre

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fåborgvej 15
Fåborg
6818 Årre
 
 75195041

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fåborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 69502113
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk