Menighedsråd

Fåborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fåborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8914@SOGN.DK
CVR-nummer: 69502113

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Hegnsgårdvej 1
6818 Årre
Tlf: 30660197
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Vestervang 6
Fåborg
6818 Årre
Tlf: 40 89 50 61
Kasserer
Vestervang 14
Fåborg
6818 Årre
Tlf: 23 98 52 71
Sekretær, Kontaktperson
Kløvervang 8
Fåborg
6818 Årre
Tlf: 30324347
Medlem af valgbestyrelsen
Vestervang 13
Fåborg
6818 Årre
Sognepræst (kirkebogsfører)
Fåborgvej 15
Fåborg
6818 Årre
Tlf: 75195041

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.