1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Lundhedevej 22
Kisumkær
7800 Skive
 
 51517848
Fortrolig henvendelse til formanden kan ske på mail: 9199fortrolig@km.dk

Næstformand, Kontaktperson
Vejlgårdvej 6
Rønbjerg
7800 Skive
 
 28735783

Sognepræst, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Flyndersøvej 17A
Estvad
7800 Skive
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Mælkevejen 18
Rønbjerg
7800 Skive
 
 28389343

Kasserer, Bygningssagkyndig
Truebjergvej 6
Rønbjerg
7800 Skive
 
 20315857

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Asylgade 9 2 1
7800 Skive
 

Provst
Bilstrupparken 3
7800 Skive
 
 30537667

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirke Alle 111 A
7800 Skive
 
 21243602

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31815908
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk