Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg 2016

Information om menighedsrådsvalget 2016

Der afholdes fælles orienteringsmøde tirsdag den 13. september kl. 19:00 på Præstegården

Opstillingsmøde afholdes i forlængelse af orienteringsmødet.

 

Kandidatlister kan indleveres fra tirsdag den 20.09.2016 kl. 19:00

til tirsdag den 27.09.2016 kl. 19:00 hos

Valgformanden: Gert Larsen, Bruntoftevej 1, 4863 Eskilstrup

Kirkeværgen: Per Skov Olsen, Søndergade 22, 4863 Eskilstrup

De træffes bedst efter kl. 17:00.

Evt. spørgsmål rettes til formanden på Tlf. 23458955.