Menighedsråd

Ønslev-Eskilstrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ønslev-Eskilstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7575@SOGN.DK
CVR: 35288821

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Bruntoftevej 1
Sørup
4863 Eskilstrup
Tlf: 23458955
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Klodskovvej 13B
Stubberup
4800 Nykøbing F
Kasserer
Nybyvej 29
Ovstrup
4863 Eskilstrup
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 22
4863 Eskilstrup
Kontaktperson
Søndergade 22
4863 Eskilstrup
Menigt medlem
Irisvej 2
4863 Eskilstrup
Menigt medlem
Sophieholmen 29 5 th
4800 Nykøbing F
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lundbyvej 14
Ønslev
4863 Eskilstrup
Tlf: 54436317
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.