1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Esbønderup Sogns Menighedsråd

Formand
Frederiksværksvej 11C
Esb Skovh
3230 Græsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Kontaktperson - født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Sygehusvej 5
Esbønderup
3230 Græsted
 

Kirkeværge
Rishavevej 3
Esrum
3230 Græsted
 

Kasserer
Sygehusvej 30
Esbønderup
3230 Græsted
 

Menigt medlem
Grøndyssevej 5
3210 Vejby
 

Menigt medlem
Gydeparken 18
Esbønderup
3230 Græsted
 

Menigt medlem
Bakkesvinget 16
Esbønderup
3230 Græsted
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Esbønderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67404017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk