1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kanalvej 36
Enslev
8500 Grenaa
 

Næstformand, Kirkeværge
Århusvej 288
Obdrup
8570 Trustrup
 

Kontaktperson
Engvej 3
Hammelev
8500 Grenaa

Kasserer
Hammelevvej 26
Hammelev
8500 Grenaa
 

Sekretær
Kanalvej 47
Overslemming
8500 Grenaa
 

Kirkeværge
Hammelevvej 44B
Hammelev
8500 Grenaa
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hammelevvej 62
Hammelev
8500 Grenaa
 
 86320921

Provst
Hjortebakken 16
8500 Grenaa
 
 21761169

Sognepræst (kirkebogsfører)
Myntevej 32
8500 Grenaa
 
 86321393

Sognepræst
Krogen 1
Gjerrild
8500 Grenaa
 
 86321296

Sognepræst
Toresvej 2
Rimsø
8500 Grenaa
 
 86332222

Overenskomstansat sognepræst
Gildespollen 10
Agri
8420 Knebel
 
 24901720

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16850713
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk