1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Engum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skibsholtvej 66
7120 Vejle Øst

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Tirsbækvej 133
7120 Vejle Øst

Kirkeværge
Frydenlund 40
7120 Vejle Øst
 
 30357473
Træffes bedst dagligt mellem 8-9

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Øster Snedevej 43
7120 Vejle Øst

Menigt medlem
Horsensvej 525
7120 Vejle Øst
 
 6012 6007

Kontaktperson
Tornsbjergvej 24
7120 Vejle Øst
 
 4062 7784

Sognepræst (kirkebogsfører)
Engumvej 99
7120 Vejle Øst
 
 91174060
Ugentlig fridag: mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Engum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68962714
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk