Menighedsråd

Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7644@SOGN.DK
CVR-nummer: 60134014

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Maribovej 129
Våbensted
4990 Sakskøbing
Tlf: 40505025
Næstformand
Krårupvej 20
4990 Sakskøbing
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Engestoftevej 162
Engestofte
4930 Maribo
Kontaktperson
Maribovej 129
Våbensted
4990 Sakskøbing
Sekretær
Engestoftevej 91
Engestofte
4990 Sakskøbing
Menigt medlem
Vestergade 22 2 tv
4990 Sakskøbing
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Stenstrupvej 9
4990 Sakskøbing
Menigt medlem
Maribovej 86
Våbensted
4990 Sakskøbing
Sognepræst (kirkebogsfører)
Engestoftevej 47, Slemminge
4990 Sakskøbing
Tlf: 54779399

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.