1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Endeslev Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Aggerupvej 1
Aggerup
4652 Hårlev

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Dyndledsvej 13
Enderslev
4652 Hårlev
 

Menigt medlem
Hårlevvejen 6
Endeslev
4652 Hårlev
 

Kontaktperson
Kærvej 25B
Enderslev
4652 Hårlev
 

Kirkeværge, Kasserer
Kærvej 25B
Enderslev
4652 Hårlev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Kirkebakken 1
Enderslev
4652 Hårlev
 
 56285244

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Endeslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42657913
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk