Menighedsråd

Endeslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Endeslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7546@SOGN.DK
CVR: 42657913

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Aggerupvej 1
Aggerup
4652 Hårlev
Tlf: 20658889
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Dyndledsvej 13
Enderslev
4652 Hårlev
Kasserer
Hårlevvejen 6
Endeslev
4652 Hårlev
Menigt medlem
Kærvej 25B
Enderslev
4652 Hårlev
Menigt medlem
Kærvej 25B
Enderslev
4652 Hårlev
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Kirkebakken 1
Enderslev
4652 Hårlev
Tlf: 56285244

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.