1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Elsted Sogns Menighedsråd

Formand
Ørnelunden 13
8520 Lystrup

Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Ellebrinken 137
8520 Lystrup

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Thorsagervej 21B
8544 Mørke

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ørnehøjen 29
8520 Lystrup

Kontaktperson
Slåenbakken 17
8520 Lystrup

Menigt medlem
Elleparken 18
8520 Lystrup

Menigt medlem
Stokbrovej 39
Elev
8520 Lystrup

Menigt medlem
Elsted Byvej 15
8520 Lystrup

Menigt medlem
Kjærgårdsvej 1
8520 Lystrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ørnstrupvej 102
8520 Lystrup
 
 24402384
Fridag mandag

Sognepræst
Hevring Møllevej 24
Hevring
8950 Ørsted
 
 51855954
Fridag mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Elsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18316315
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk