Menighedsråd

Elsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Elsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8073@SOGN.DK
CVR: 18316315

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Ørnelunden 13
8520 Lystrup
Tlf: 23454516
Næstformand, Kasserer, Bygningskyndig, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Ellebrinken 137
8520 Lystrup
Tlf: 29840120
Kirkeværge
Kjærgårdsvej 1
8520 Lystrup
Tlf: 20463503
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Slåenbakken 17
8520 Lystrup
Menigt medlem
Kirsebærhaven 41
8520 Lystrup
Menigt medlem
Stokbrovej 39
Elev
8520 Lystrup
Menigt medlem
Elleparken 18
8520 Lystrup
Menigt medlem
Elsted Byvej 15
8520 Lystrup
Medlem af valgbestyrelsen
Brombærhaven 10
8520 Lystrup
Sognepræst
Koldkilde 109
Elev
8520 Lystrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ørnstrupvej 102
8520 Lystrup
Tlf: 86221112
Fridag mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.