Menighedsråd

Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7729@SOGN.DK
CVR: 16968110

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Pårupvej 57
5540 Ullerslev
Tlf: 22 79 84 17
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Bønderskov 3
Ellinge
5540 Ullerslev
Tlf: 30 23 79 40
Kirkeværge
Pårupvej 58
5540 Ullerslev
Tlf: 40 62 27 54
Formand for valgbestyrelsen
Højbjergvej 5A
Skellerup
5540 Ullerslev
Tlf: 26 39 06 62
Menigt medlem
Maeholm 11
Skellerup
5540 Ullerslev
Tlf: 21 73 81 93
Kasserer
Ferritslevvej 115
5540 Ullerslev
Tlf: 20 43 67 08
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Højbjergvej 5C
Skellerup
5540 Ullerslev
Tlf: 51 34 11 12
Kontaktperson
Toftemarken 13
5540 Ullerslev
Tlf: 40 40 59 58
præst (kirkebogsfører)
Skellerup Byvej 44
5540 Ullerslev
Tlf: 21361118

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.