1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Elling Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Haldsvej 27
9970 Strandby

Næstformand, Sekretær
Søndervej 18
9970 Strandby
 

Kirkeværge
Tuenvej 41
9900 Frederikshavn
 

Kasserer
Tuenvej 27
9900 Frederikshavn
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hejrevej 5
9970 Strandby

Menigt medlem
Nørgårdsvej 56
9970 Strandby
 

Menigt medlem
Vilhelm Becks Vej 53
Elling
9900 Frederikshavn
 

Menigt medlem
Røllikevej 22
9970 Strandby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tuenvej 10 B
9900 Frederikshavn
 
 98481008

Sognepræst
Vandværksvej 39
9970 Strandby
 
 98483033

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Elling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 46239318
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk