Menighedsråd

Elling Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Elling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8430@SOGN.DK
CVR: 46239318

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Haldsvej 27
9970 Strandby
Tlf: 29662997
Næstformand, Sekretær
Søndervej 18
9970 Strandby
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hejrevej 5
9970 Strandby
Tlf: 26703720
Kirkeværge
Tuenvej 41
9900 Frederikshavn
Kasserer
Tuenvej 27
9900 Frederikshavn
Menigt medlem
Nørgårdsvej 56
9970 Strandby
Menigt medlem
Tuenvej 6
9900 Frederikshavn
Menigt medlem
Vilhelm Becks Vej 53
Elling
9900 Frederikshavn
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tuenvej 10 B
9900 Frederikshavn
Tlf: 98481008
Sognepræst
Vandværksvej 39
9970 Strandby
Tlf: 98483033

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.