Menighedsråd

Egernsund Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Egernsund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9005@SOGN.DK
CVR: 66305813

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Teglparken 42
6320 Egernsund
Næstformand, Kontaktperson
Teglparken 36
6320 Egernsund
Menigt medlem
Søvej 5
6320 Egernsund
Medlem af valgbestyrelsen
Sundvænget 13
6320 Egernsund
Kasserer
Teglparken 30
6320 Egernsund
Kirkeværge
Teglparken 42
6320 Egernsund
Kst. Sognepræst (kirkebogsfører)
Strandvej 8
6320 Egernsund
Tlf: 31463896
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 31463896 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.