1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Egen Sogns Menighedsråd

Formand
Egen Kirkevej 8
6430 Nordborg
 

Næstformand
Runevænget 37
Guderup
6430 Nordborg
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Dyndved Søndergade 7
6430 Nordborg
 

Kasserer
Kirkevej 14
Guderup
6430 Nordborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Runevænget 29
Guderup
6430 Nordborg
 

Menigt medlem
Sebbelundvej 19
Egen
6430 Nordborg
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Bakken 23
Guderup
6430 Nordborg
 

Sognepræst
Kalvehavevej 3
Svenstrup
6430 Nordborg
 
 21677205

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Guderup 24
Guderup
6430 Nordborg
 
 74458490
tirsdag til fredag kl. 10-12 og igen efter kl. 17Mandag fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Egen Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59229117
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk