1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Egebæksvang Sogns Menighedsråd

Formand
Nørrevej 34
3070 Snekkersten
Knud Rosted

Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem
Strandvejen 149A
3060 Espergærde
 
tirsdag til fredag. Mandag er fridag.
Cecilie Marie Schackinger

Formand for valgbestyrelsen
Strandvejen 324
3060 Espergærde
 

Kasserer
Roret 159
3070 Snekkersten
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Strandvejen 248
Skotterup
3070 Snekkersten
 

Menigt medlem
 

Overenskomstansat sognepræst
 
 51641418

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Egebæksvang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67565614
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk