Menighedsråd

Egebæksvang Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Egebæksvang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7443@SOGN.DK
CVR: 67565614

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Nørrevej 34
3070 Snekkersten
Tlf: 31 36 34 88
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Meulenborg Park 52
3070 Snekkersten
Kirkeværge, Kontaktperson
Strandvejen 248
Skotterup
3070 Snekkersten
Formand for valgbestyrelsen
Strandvejen 324
3060 Espergærde
Menigt medlem
Menigt medlem
Strandvejen 336C
3060 Espergærde
Menigt medlem
Gefionsbakken 5B 4
3060 Espergærde
Menigt medlem
Strandvejen 135C
3060 Espergærde
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Strandvejen 149A
3060 Espergærde
Tlf: 31333298
tirsdag til fredag. Mandag er fridag.
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 51641418

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.