19
Apr

Aftener med indhold

Tidspunkt
kl. 19:00
Adresse
Egebæksvang Kirke, Strandvejen 336D, 3060 Espergærde
Beskrivelse
Aftener med indhold Disse aftener afholdes i et samarbejde mellem Sthens Sogn, Mørdrup Sogn og Egebæksvang Sogn.  Marianne Aagaard Skovmand, ph.d. og cand. theol., sognepræst, forfatter og foredragsholder, er forfatter til bogen:De skjulte ledere. Om kvinderne i den tidlige kristendom. I foredraget fortæller hun ud fra den nyeste forskning om kvindernes rolle og betydning i den tidlige kristendom. Kvinder havde langt større betydning, end man hidtil har haft øje for. Det gælder Jesu tolv mandlige disciple. Der var snarere tale om en større gruppe, hvor begge køn var repræsenteret. Og så bør Maria Magdalene, der jo fik et evangelium opkaldt efter sig, betragtes som en slags chefdiscipel på linje med disciplen Peter. Og Jesu mor Maria blev i den tidlige kristendom æret som præst og med en autoritet, der langt overgik mændenes. Og måske har Paulus aldrig sagt, at kvinder skal tie i forsamlinger. Det fremgår med al tydelighed af hans breve, at han arbejdede godt sammen med kvinder. Ved samtlige aftener er der en let servering.  Tilmelding er ikke nødvendig. Vel mødt.