Menighedsråd

Egå Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Egå Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8250@SOGN.DK
CVR-nummer: 57716711

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Munkebakkevej 26
8250 Egå
Kasserer
Bredkær Tværvej 57
8250 Egå
Tlf: 30611206
Kirkeværge
Åtoften 32
8250 Egå
Menigt medlem
Egå Engvej 170
8250 Egå
Kontaktperson
Eghøjvej 31
8250 Egå
Tlf: 23 86 55 99
Bedst efter kl. 16
Menigt medlem
Solklintvej 43
8250 Egå
Menigt medlem
Enghaven 5
8250 Egå
Menigt medlem
Åskrænten 42
8250 Egå
Menigt medlem
Egå Strandvej 10
8250 Egå
Sognepræst (kirkebogsfører)
Egå Mosevej 5
8250 Egå
Tlf: 41855771
Træffes ikke mandag
Sognepræst
Skovbrynet 17
8450 Hammel
Træffes ikke mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.