1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dyssegård Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Almindingen 66
2870 Dyssegård

Næstformand, Bygningssagkyndig
Tuborg Havnepark 10 5 th
2900 Hellerup

Kirkeværge
Mindevej 20
2870 Dyssegård

Kasserer
Langengen 1
2870 Dyssegård

Kontaktperson
Vangedevej 240 1 tv
2870 Dyssegård

Menigt medlem
Lille Fredensvej 1D 1 th
2920 Charlottenlund

Formand for valgbestyrelsen
Hagens Alle 48
2900 Hellerup

Medlem af valgbestyrelsen
Grants Alle 43
2900 Hellerup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ellemosevej 76
2900 Hellerup
 

Menigt medlem
Plantevej 27 1 tv
2870 Dyssegård

Menigt medlem
Dalstrøget 76 3
2870 Dyssegård
 

Sekretær - ikke medlem
Hovedgaden 45B
2690 Karlslunde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Dyssebakken 8
2900 Hellerup
 
 51261166
tlf.: 51261166 fridag mandag

Sognepræst
Dyssegårdsvej 116
2870 Dyssegård
 
 39750103
Tlf. hjemme 39664066

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dyssegård Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10838118
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk