Menighedsråd

Dyssegård Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Dyssegård Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7114@SOGN.DK
CVR: 10838118

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningskyndig
Tuborg Havnepark 10 5 th
2900 Hellerup
Tlf: 20 33 32 41
Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Dyssebakken 8
2900 Hellerup
Tlf: 51261166
Fridag mandag
Kasserer
Langengen 1
2870 Dyssegård
Tlf: 22178330
Menigt medlem
Vangedevej 240 1 tv
2870 Dyssegård
Tlf: 24606005
Formand for valgbestyrelsen
Hagens Alle 48
2900 Hellerup
Tlf: 39694109
Menigt medlem
Lille Fredensvej 1D 1 th
2920 Charlottenlund
Tlf: 39 62 25 15
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Grants Alle 43
2900 Hellerup
Medlem af valgbestyrelsen
Nordstrandsvej 2
4500 Nykøbing Sj
Menigt medlem
Plantevej 37 st th
2870 Dyssegård
Menigt medlem
Stendyssevej 7A
2900 Hellerup
Menigt medlem
Plantevej 27 1 tv
2870 Dyssegård
Tlf: 39662146
Menigt medlem
Dalstrøget 76 3
2870 Dyssegård
Sognepræst
Dyssegårdsvej 116
2870 Dyssegård
Tlf: 23237130
Fridag mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.