10
Apr

Eftermiddagsmøde om Kierkegaard

Tidspunkt
kl. 14:00 - 16:00
Sted
Sognegården
Beskrivelse
Kiekegaards kamp for det simple liv Skønt forfatteren og tænkeren Søren Kierkegaards verden er kendetegnet ved mangfoldighed og kompleksitet, så er hensigten i hans mange værker at nå frem til det simple liv. Det er ikke i den ydre verden, der skal ske forandring eller ryddes op. Kierkegaards blik er rettet indad mod det evige og usynlige, som hverken kan måles eller vejes, men som altid må forudsættes. Kun det menneske, der bliver sig selv bevidst som ånd, kan leve et sandt og simpelt liv i nærvær og glæde. Sognepræst og Kierkegaardforsker Tonny Aagaard Olesen holder foredrag. Fri entre - kage og kaffe koster 20 kr.