1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kongens Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Viborgvej 53
St Binderup
9600 Aars
 

Næstformand
Møllevej 8
9610 Nørager
 

Kirkeværge(Binderup Kirke)
Kimbrervej 24
Ll Binderup
9600 Aars
 

Kirkeværge(Durup Kirke)
Roligheden 16
9610 Nørager
 

Kirkeværge(Kongens Tisted Kirke)
Elbjergvej 42
Kgs Tisted
9610 Nørager
 

Kasserer
Elbjergvej 49
Kgs Tisted
9610 Nørager
 

Kontaktperson
Linalyst 21
9610 Nørager
 

Menigt medlem
Linalyst 7
9610 Nørager
 

Menigt medlem
Kimbrervej 37
Ll Binderup
9600 Aars
 

Menigt medlem
Elbjergvej 13
Kgs Tisted
9610 Nørager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Esgevej 1
Kongens Tisted
9610 Nørager
 
 98656102

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kongens Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 79563552
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk