1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kongens Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Viborgvej 53
St Binderup
9600 Aars
 

Næstformand
Møllevej 8
9610 Nørager
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kimbrervej 24
Ll Binderup
9600 Aars
 

Kirkeværge
Roligheden 16
9610 Nørager
 

Kasserer
Viborgvej 62
St Binderup
9600 Aars
 

Kirkeværge
Elbjergvej 42
Kgs Tisted
9610 Nørager
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 22
9610 Nørager
 
 +4551946489
Bedst efter kl. 17.30

Kontaktperson
Linalyst 21
9610 Nørager
 

Medlem af valgbestyrelsen
Elbjergvej 13
Kgs Tisted
9610 Nørager
 

Menigt medlem
Elbjergvej 2
Kgs Tisted
9610 Nørager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Esgevej 1
Kongens Tisted
9610 Nørager
 
 98656102

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kongens Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 79563552
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk