Menighedsråd

Kongens Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kongens Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8289@SOGN.DK
CVR: 79563552

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Viborgvej 53
St Binderup
9600 Aars
Næstformand
Møllevej 8
9610 Nørager
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kimbrervej 24
Ll Binderup
9600 Aars
Kirkeværge
Roligheden 16
9610 Nørager
Kasserer
Viborgvej 62
St Binderup
9600 Aars
Kirkeværge
Elbjergvej 42
Kgs Tisted
9610 Nørager
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 22
9610 Nørager
Tlf: +4551946489
Bedst efter kl. 17.30
Kontaktperson
Linalyst 21
9610 Nørager
Medlem af valgbestyrelsen
Elbjergvej 13
Kgs Tisted
9610 Nørager
Menigt medlem
Elbjergvej 2
Kgs Tisted
9610 Nørager
Sognepræst (kirkebogsfører)
Esgevej 1
Kongens Tisted
9610 Nørager
Tlf: 98656102

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.