1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd

Formand
Majgårdsvej 11
Frøslev
7900 Nykøbing M

Næstformand, Kirkeværge
Øksendal 12
Frøslev
7900 Nykøbing M
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Læsbjerg 5
Dragstrup
7950 Erslev
 

Kirkeværge
Fruergårdsvej 4
Fjallerslev
7900 Nykøbing M
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vestmorsvej 54
Ovtrup
7900 Nykøbing M
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Østervang 61
Mollerup
7900 Nykøbing M
 

Kontaktperson
Kjeldgårdsvej 32
Mollerup
7900 Nykøbing M
 

Menigt medlem
Dragstrupvej 80
Dragstrup
7950 Erslev
 

Menigt medlem
Frøslevlund 20
Frøslev
7900 Nykøbing M
 

Sekretær - ikke medlem
Fjordblik 14
Tæbring
7900 Nykøbing M
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Sønder Hedevej 11
Rakkeby
7960 Karby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Elsøvej 250
Frøslev
7900 Nykøbing Mors
 
 23231034

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34685738
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk