1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dollerup Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Karuphøjvej 4
Skelhøje
7470 Karup J
 

Næstformand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Brinken 9
Hald Ege
8800 Viborg
 

Kirkeværge, Sekretær
Brinken 9
Hald Ege
8800 Viborg
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Brinken 7
Skelhøje
7470 Karup J
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Syrenvænget 6
Hald Ege
8800 Viborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hellerupvej 4
8800 Viborg
 
 86647040
Hanne Ellemann Rytter

Overenskomstansat sognepræst
Nordgade 11
8920 Randers NV
 
 51865890

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dollerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34819718
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk