Menighedsråd

Dollerup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Dollerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8534@SOGN.DK
CVR: 34819718

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Karuphøjvej 4
Skelhøje
7470 Karup J
Næstformand, Bygningskyndig
Brinken 9
Hald Ege
8800 Viborg
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Guldborgvej 7
8800 Viborg
Kirkeværge
Brinken 9
Hald Ege
8800 Viborg
Kasserer
Syrenvænget 6
Hald Ege
8800 Viborg
Sekretær
Slugten 4
Skelhøje
7470 Karup J
Overenskomstansat sognepræst
Sct. Laurentii Vej 16C st th
8800 Viborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Hellerupvej 4
8800 Viborg
Tlf: 86647040
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.