1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Darum Sogns Menighedsråd

Formand
Ll Darumvej 7
Ll Darum
6740 Bramming

Næstformand, Kontaktperson
Sønderbyvej 16
St Darum
6740 Bramming
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Feilbergvej 15
St Darum
6740 Bramming
 
Alle dage efter aftale - mandag undtaget.

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Nørrebyvej 20
St Darum
6740 Bramming
 

Kasserer
Sviegade 4
St Darum
6740 Bramming
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderbyvej 3
St Darum
6740 Bramming
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sønderbyvej 8
St Darum
6740 Bramming
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Darum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43719610
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk