Menighedsråd

Darum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Darum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8899@SOGN.DK
CVR-nummer: 43719610

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Ll Darumvej 7
Ll Darum
6740 Bramming
Tlf: 61669362
Næstformand, Kontaktperson
Alsædtægten 13
St Darum
6740 Bramming
Tlf: 23609904
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Feilbergvej 15
St Darum
6740 Bramming
Mandag: X Tirs: 8-16 Ons: 8-16 Tors: 8-18 Fred: 8-15 Lør-søn: Efter aftale.
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Nørrebyvej 20
St Darum
6740 Bramming
Kasserer
Sviegade 4
St Darum
6740 Bramming
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderbyvej 3
St Darum
6740 Bramming
Medlem af valgbestyrelsen
Sønderbyvej 8
St Darum
6740 Bramming

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.