1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Persondataloven

Kirken og persondataloven

HVAD BETYDER PERSONDATALOVEN KONKRET FOR FOLKEKIRKENS MEDLEMMER?

 

I gennemsigtighedens navn er det væsentligt også at komme ind på, hvad den nye Persondataforordning/Persondataloven/-beskyttelsen betyder for folkekirkens medlemmer.

For første er det naturligvis vigtigt at understrege, at de personoplysninger, der gives i forbindelse med kirkelige handlinger, arkiveres under lås og slå i henhold til loven.

Det er også vigtigt at huske, at når man opgiver oplysninger til kirkebogsføreren (i Darum er det sognepræsten), så må disse ikke sendes pr. e-mail.

Kirkeministeriets e-mail er en sikker forbindelse, når der kommunikeres med andre sikre forbindelser, men ikke alle e-mailadresser er sikret på samme måde.

Send derfor aldrig dit eller andres personnummer i en e-mail og heller ikke i en SMS.

 

BILLEDER I SOGNEBLADET

"Billeder af medlemmer, frivillige, brugere, pårørende og andre må ikke uden videre offentliggøres på hverken hjemmeside, nyhedsbrev eller sociale medier. Få først accept fra de personer, der er på billederne.”

(Kilde: www.webwoman.dk)

 

I forhold til billeder er der også et par konkrete sammenhænge, der kan fremhæves i forbindelse med det kirkelige.

For det første er det tradition, at årets konfirmandfoto trykkes på sommerudgaven af sognebladet Darum Sogn. Når konfirmanderne meldes til konfirmation, skal begge forældre skrive under på, at billedet må offentliggøres.

Hvis nogen ikke skriver under på dette, så bevirker det, at konfirmandfotoet ikke offentliggøres i bladet.

 

Det hænder, at der er andre billeder fra forskellige begivenheder i sognebladet.

Redaktionen bestræber sig under alle omstændigheder på, at eventuelle personer på billederne ikke er let genkendelige – dog er der tilfælde, hvor lovgivningen er mere fleksibel. Hvis der er tale om et situationsbillede, taget på et offentligt tilgængeligt sted, f.eks. (Portrætfotos kræver altid tilladelse, uagtet hvor det er taget.)

 

BILLEDER I KIRKEN

Kirken henregnes under beskrivelsen ”offentligt tilgængeligt sted.”

Dog er det her menighedsrådets beslutning, hvorvidt der må tages billeder/filmes under kirkelige handlinger. Som det tidligere er blevet nævnt i sognebladet, så har Menighedsrådet i Darum besluttet, at der er forbud mod at tage billeder/filme under kirkelige handlinger – det vil sige hverken under gudstjeneste, dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse.

Og det er altså billeder af enhver art, der er forbud mod:

Både videooptagelser, fotografiapparater, iPads og mobiltelefoner, og hvad vi ellers har påklæbet vores hænder, som uundværlige, teknologiske legemsdele.

Det er ikke kun for konfirmanderne, det gælder for, at al elektronik skal være slukket og ligge i lommen, når der er gudstjeneste. Disse kan nemlig ikke alene virke distraherende for kirkegængerne, men kan også forstyrre lydsystemet.

Dog må der gerne tages billeder før den kirkelige handling går i gang samt efterfølgende, og til konfirmation og bryllup under indgang og udgang.

 

Kirken er som bekendt for alle, selv ved kirkelige handlinger, der kan have en vis privat karakter. Det er vel derfor, den betragtes som et offentligt tilgængeligt sted.

Alligevel er det ikke alle, der har det godt med at figurere på alverdens billeder - heller ikke sognepræsten.

Derfor må man, i overensstemmelse med menighedsrådsbeslutningen, respektere, at selv om kirken er et offentligt sted og gudstjenesten en offentlig handling, så er enhver gudstjeneste som udgangspunkt samtidig en privatsag for den enkelte kirkegænger.

 

BILLEDER PÅ DE SOCIALE MEDIER

 

Sluttelig er det også vigtigt at pointere, at Persondataloven også omfatter de sociale medier, Facebook, Instagram m.m.!