1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Damsholte Sogns Menighedsråd

Formand
Frenderupgade 31
Nr Frenderup
4780 Stege

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Orehældvej 5
Sprove
4780 Stege
 

Kirkeværge - ikke medlem
Frenderupgade 24
Nr Frenderup
4780 Stege
 
 5581 6080*2340 8808

Sekretær
Grønsundvej 100
Nøbølle
4780 Stege
 

Medlem af valgbestyrelsen
Egeløkkevej 5
Sdr. Frenderup
4780 Stege
 

Kasserer
Grønsundvej 265
Ebbelnæs
4780 Stege
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Grønsundvej 255
Ebbelnæs
4780 Stege
 
 55816024

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Damsholte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65745011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk