Menighedsråd

Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8388@SOGN.DK
CVR: 34766436

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningskyndig
Volsted Bygade 29
9530 Støvring
Tlf: 98384123
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Lille Dallvej 5
9230 Svenstrup J
Kasserer
Nattergalevej 2
9230 Svenstrup J
Kirkeværge
Springbakken 26
9230 Svenstrup J
Sekretær
Nordøstvej 25
9230 Svenstrup J
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Volsted Bygade 50
9530 Støvring
Kirkeværge
Volsted Bygade 19
9530 Støvring
Formand for valgbestyrelsen
Skovdalsvej 149
9230 Svenstrup J
Kirkeværge
Fyrtøjet 15
9230 Svenstrup J
Sognepræst (kirkebogsfører)
Rævedalsvej 3
9230 Svenstrup J
Tlf: 98381261

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.