Menighedsråd

Christians Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Christians Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8989@SOGN.DK
CVR-nummer: 68382211

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Nørre Havnegade 11 st mf
6400 Sønderborg
Tlf: 40321864
Næstformand
Midtkobbel 27
6400 Sønderborg
Tlf: 21770223
Kirkeværge
Rønnevænget 2B
6400 Sønderborg
Tlf: 40505995
Kontaktperson
Brombærhegnet 14
Sundsmark
6400 Sønderborg
Kasserer
Huholt 5
6400 Sønderborg
Medlem af valgbestyrelsen
Parkgade 15
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Ringgade 174 st 10
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Dybbølparken 5D
Dybbøl
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Møllebakken 19 st tv
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Blegen 11 1 th
6400 Sønderborg
Formand for valgbestyrelsen
Eisingsvej 12
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Havretoften 15
6400 Sønderborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ringgade 104
6400 Sønderborg
Tlf: 74424531
Sognepræst
Grundtvigs Alle 133
6400 Sønderborg
Tlf: 74431918
Sognepræst
telefonnr. 23 11 30 16 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.