Menighedsråd

Christians Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Christians Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7120@SOGN.DK
CVR-nummer: 20064013

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Nybrovej 105
2800 Kongens Lyngby
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Nybrovej 225
2800 Kongens Lyngby
Medlem af valgbestyrelsen
Dalstrøget 94 st th
2870 Dyssegård
Kirkens driftskonto i Danske Bank: Reg.nr. 1471, kontonr. 10798590. MobilePay: 51500417
Menigt medlem
Stokkebrohus 7
Rågeleje
3210 Vejby
Medlem af valgbestyrelsen
Buddingevej 33B
2800 Kongens Lyngby
Kirkeværge
Birkhøjvej 10
2800 Kongens Lyngby
Menigt medlem
Eremitageparken 105 2 D
2800 Kongens Lyngby
Kasserer
Lyngby Rosenvænge 7
2800 Kongens Lyngby
Menigt medlem
Bagsværdvej 133H 2 th
2800 Kongens Lyngby
Menigt medlem
Christian X's Alle 138
2800 Kongens Lyngby
Menigt medlem
Christian X's Alle 106A
2800 Kongens Lyngby
Provst (kirkebogsfører)
Christian X's Alle 118
2800 Kongens Lyngby
Tlf: 45870758
Træffes bedst tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9.30-10.30 samt efter aftale.
Sognepræst
Lyngby Rosenvænge 5
2800 Kongens Lyngby
Tlf: 53604940
Træffes efter aftale - mandag ugentlig fridag.
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 28780630
Træffes efter aftale - mandag ugentlig fridag.
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 24656298
Træffes efter aftale. Mandag er ugentlig fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.