1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nyt fra menighedsrådet

ved Hans-Christian Jørgensen, menighedsrådsformand

Menighedsrådsvalg 2016

I november 2016 skal der vælges nye menighedsråd i alle landets sogne og dermed også i Christians Sogn. Det betyder, at der vil være brug for nye kræfter til at træde ind i menighedsrådet fra december 2016. I forbindelse med valget vil der være orienteringsmøde og opstillingsmøde tirsdag den 13. september i sognegården.

 

Ungdomskirkeprojekt

Menighedsrådet har gennem en længere periode arbejdet med at få et 4-årigt ungdomskirkeprojekt op at stå. Det er nu lykkedes at finde midler til at igangsætte projektet, der vil øge fokus på unges tilknytning til folkekirken.

Dette vil ske gennem nye gudstjenesteformer, kontakt til lokale uddannelsesinstitutioner og forskellige former for samtalegrupper for unge.

I forbindelse med ungdomskirkeprojektet vil der blive ansat en præst i en deltidsstilling til at tage fat på denne opgave.

 

Kirkeklokker og Glasmosaik

Hen over sommeren har der været stille i kirkens tårn. Klokkestablerne, hvor kirkens klokker hænger, har haft brug for en renovering, sammen med mekanikken til timeslag og ringning med klokkerne. Alt skulle nu være tilbage på plads, og det er igen muligt at høre klokkerne ringe. Samtidig er også det store runde mosaikvindue blevet renoveret, efter det blev konstateret, at det trængte hårdt til nyt kit og rensning. Hele mosaikken har været taget ned for at blive adskilt, renset og samlet igen, så det hele nu fremstår stort set som da mosaikken blev sat op første gang. Prøv ved næste besøg i kirken at se, hvordan lyset spiller i mosaikkens mange farver, og hvordan lyset kastes rundt i koret og på kirkens alter i løbet af dagen.

 

På gensyn i Christianskirken