Menighedsråd

Christians Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Christians Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7912@SOGN.DK
CVR-nummer: 39246910

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nymarksvej 65
7000 Fredericia
Tlf: 2229 6189
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Carl Blochs Vej 2
7000 Fredericia
Tlf: 6170 4324
Menigt medlem
Blonds Allé 20 1 th
7000 Fredericia
Tlf: 2868 6917
Kasserer
Sanddalvej 22
Sanddal
7000 Fredericia
Menigt medlem
Knudsvej 15
7000 Fredericia
Menigt medlem
Mågevej 17
7000 Fredericia
Menigt medlem
Koglevænget 6
Østerby
7000 Fredericia
Medlem af valgbestyrelsen
Bissensvej 65
7000 Fredericia
Tlf: 2943 7326
Menigt medlem
Heimdalsvej 23
7000 Fredericia
Tlf: 2847 7109
Kontaktperson
Lupinvej 13
7000 Fredericia
Tlf: 2991 0077
Menigt medlem
Fælledvej 73
7000 Fredericia
Menigt medlem
Knud Rasmussens Vej 6
7000 Fredericia
Tlf: 2876 3442
Provst (kirkebogsfører)
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf: 2344 3898
Træffes ikke mandag
Sognepræst
Thulesvej 14
7000 Fredericia
Tlf: 30282761
  Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Ryesvej 5
7000 Fredericia
Tlf: 2138 9673
Træffes ikke mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.