1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd

Formand
Ørvigvej 4
Gørding
7570 Vemb
 

Næstformand
Skadkjærvej 3
Bur
7570 Vemb
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Humlevænget 64
7570 Vemb
 

Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Skadkjærvej 1
Bur
7570 Vemb
 

Menigt medlem
Sandbækvej 12
Nees
7570 Vemb
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bækbyvej 15
Skalstrup
7570 Vemb
 

Kirkeværge
Enghavevej 14
7570 Vemb
 

Menigt medlem
Møborgåvej 1
Bur
7570 Vemb
 

Menigt medlem
Fjordvejen 18
Gørding
7570 Vemb
 

Kirkeværge - ikke medlem
Møborgåvej 9
Bur
7570 Vemb
 

Sekretær - ikke medlem
Neesvej 70
Nees
7570 Vemb
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Skalstrupvej 6
Gørding
7570 Vemb
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Præstegårdsvej 20
7570 Vemb
 
 23661625

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34679827
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk