1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Budolfi Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Jernbanegade 10 2 th
9000 Aalborg

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Borgergade 18 2 th
9000 Aalborg
 

Kirkeværge
Schleppegrellsgade 35 1
9000 Aalborg
 

Kasserer
Nørregade 36
9480 Løkken
 

Kontaktperson
Hr. Hennekes Vej 5
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Stolpedalsparken 51
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Dybbroparken 4
9260 Gistrup
 

Menigt medlem
Holbergsgade 8 2 tv
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Toldstrupsgade 20 4 10
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Kong Christians Alle 5
9000 Aalborg
 

Kirkeværge - ikke medlem
Julius Posselts Vej 1D 3 1
9400 Nørresundby
 

Sekretær - ikke medlem
Nybrogade 5 2 tv
9000 Aalborg
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Domprovst (kirkebogsfører)
Dronning Christines Vej 20
9000 Aalborg
 
 98122711

Studenterpræst
Furrebyvej 12
9480 Løkken
 
 40349096

Sognepræst og sygehuspræst
Algade 44, 1 sal
9000 Aalborg
 
 51521338

Sognepræst
C.W. Obels Plads 18
9000 Aalborg
 
 98123176

Studenterpræst
Bredkær Tværvej 27
8250 Egå

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Budolfi Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57959215
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk