Menighedsråd

Budolfi Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Budolfi Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8364@SOGN.DK
CVR-nummer: 57959215

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Jernbanegade 10 2 th
9000 Aalborg
Tlf: 26158855
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Borgergade 18 2 th
9000 Aalborg
Kirkeværge
Schleppegrellsgade 35 1
9000 Aalborg
Kasserer
Nørregade 36
9480 Løkken
Kontaktperson
Hr. Hennekes Vej 5
9000 Aalborg
Menigt medlem
Stolpedalsparken 51
9000 Aalborg
Menigt medlem
Dybbroparken 4
9260 Gistrup
Menigt medlem
Holbergsgade 8 2 tv
9000 Aalborg
Menigt medlem
Toldstrupsgade 20 4 10
9000 Aalborg
Menigt medlem
Kong Christians Alle 5
9000 Aalborg
Domprovst (kirkebogsfører)
Dronning Christines Vej 20
9000 Aalborg
Tlf: 61206665
Studenterpræst
Bredkær Tværvej 27
8250 Egå
Studenterpræst
Brorsonsvej 9
9800 Hjørring
Tlf: 23280663
Sognepræst og sygehuspræst
Algade 44, 1 sal
9000 Aalborg
Tlf: 51521338
Sognepræst
C.W. Obels Plads 18
9000 Aalborg
Tlf: 98123176

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.