Menighedsråd

Buddinge Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Buddinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9072@SOGN.DK
CVR-nummer: 10553210

Medlemmer af menighedsrådet


Menigt medlem
Vadtoften 1B
2880 Bagsværd
Menigt medlem
Menigt medlem
Maglehøj 88
3520 Farum
Menigt medlem
Solnavej 87 2 tv
2860 Søborg
Menigt medlem
Ingevej 26C
2740 Skovlunde
Menigt medlem
Klausdalsbrovej 24 1 tv
2860 Søborg
Menigt medlem
Snogegårdsvej 8D st tv
2820 Gentofte
Menigt medlem
Stænget 4
2820 Gentofte
Menigt medlem
Klintemarken 2B
2860 Søborg
Sognepræst
Snogegårdsvej 114
2860 Søborg
Tlf: 28442467
Ring til præsten for at træffe en aftale. Mandag er fridag.
Sognepræst (kirkebogsfører)
Snogegårdsvej 124
2860 Søborg
Tlf: 22630281
Ring til præsten for at træffe en aftale. Mandag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.