Menighedsråd

Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8918@SOGN.DK
CVR-nummer: 50217612

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Hygumvej 30
Vester Nebel
6715 Esbjerg N
Tlf: 22677552
Næstformand, Kontaktperson
Præstevangen 23
Bryndum
6715 Esbjerg N
Tlf: 75167063/ 20282332
Medlem af valgbestyrelsen
Stenten 66
Tarp
6715 Esbjerg N
Sekretær
Toftevangen 20
Bryndum
6715 Esbjerg N
Medlem af valgbestyrelsen
Lilbækvej 2
Vester Nebel
6715 Esbjerg N
Kirkeværge
Horsevænget 13
Vester Nebel
6715 Esbjerg N
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Fortuna Alle 26
6705 Esbjerg Ø
Tlf: 21672154
Kasserer
Søndre Forumvej 40
6715 Esbjerg N
Tlf: 20282254
Menigt medlem
Forumlundvej 8
6715 Esbjerg N
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevangen 8
6715 Esbjerg N
Tlf: 75167154
Overenskomstansat sognepræst
Puggaardsgade 3 1
6760 Ribe

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.