1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd

Formand
Hygumvej 30
Vester Nebel
6715 Esbjerg N

Næstformand, Kontaktperson
Præstevangen 23
Bryndum
6715 Esbjerg N
 
 75167063/ 20282332
Henrik Fock

Kirkeværge
Horsevænget 13
Vester Nebel
6715 Esbjerg N
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Fortuna Alle 26
6705 Esbjerg Ø

Kasserer
Søndre Forumvej 40
6715 Esbjerg N

Sekretær
Toftevangen 20
Bryndum
6715 Esbjerg N
Line Tingbjerg Svennild

Medlem af valgbestyrelsen
Stenten 66
Tarp
6715 Esbjerg N
 

Medlem af valgbestyrelsen
Lilbækvej 2
Vester Nebel
6715 Esbjerg N
 
Anette Schmidt Frandsen

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Toften 3
Tarp
6715 Esbjerg N

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 75167154 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevangen 8
6715 Esbjerg N
 
 75167154

Overenskomstansat sognepræst
Puggaardsgade 3 1
6760 Ribe

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 50217612
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk