1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Brylle Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vesterlaugsvej 7
Brylle
5690 Tommerup
 

Næstformand
 

Menigt medlem
Brunsegyden 18
Render
5690 Tommerup

Kirkeværge
Mågevej 18
Brylle
5690 Tommerup
 

Kasserer
Ryttergade 27
Brylle
5690 Tommerup
 

Menigt medlem
Fasanvænget 6
Brylle
5690 Tommerup
 

Menigt medlem
Mågevej 15
Brylle
5690 Tommerup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Birkevej 2
Brylle
5690 Tommerup
 
 64751317

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Brylle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58690112
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk