1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Brovst Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Gyvelvej 16
9460 Brovst
 
 51200116
Træffes normalt i Sognegården onsdage 09 - 10

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Nørregade 13
9460 Brovst

Kirkeværge
Blåbærvej 17
9460 Brovst

Kasserer
Ahornvej 10
9460 Brovst

Kontaktperson
Kirsten Holcks Vej 8
Brovst
9460 Brovst

Menigt medlem
Knudegårdsvej 12
9460 Brovst
 
 23446587

Medlem af valgbestyrelsen
Brombærvej 5
9460 Brovst

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 75
9460 Brovst
 
 22579699

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Brovst Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15326816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk