Menighedsråd

Brovst Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Brovst Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8393@SOGN.DK
CVR: 15326816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Gyvelvej 16
9460 Brovst
Tlf: 51200116
Træffes normalt i Sognegården onsdage 09 - 10
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Nørregade 13
9460 Brovst
Tlf: 40201324
Menigt medlem
Fredensvej 4
9460 Brovst
Tlf: 5391 3153
Kirkeværge
Blåbærvej 17
9460 Brovst
Tlf: 61163675
Kasserer
Knudegårdsvej 12
9460 Brovst
Tlf: 23446587
Kontaktperson
Kirsten Holcks Vej 8
Brovst
9460 Brovst
Tlf: 2160 2785
Medlem af valgbestyrelsen
Brombærvej 5
9460 Brovst
Tlf: 51623257
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 75
9460 Brovst
Tlf: 22579699

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.