1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bromme Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Munke Bjergbyvej 26
4190 Munke Bjergby
 

Næstformand, Bygningssagkyndig
Anagervej 18
4180 Sorø
 

Kirkeværge, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Maglesøvej 6
4190 Munke Bjergby
Torben Funck

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Anagervej 1
4190 Munke Bjergby
 
ilbniemann@post.tele.dk57807003 /21646605

Kontaktperson
Anagervej 14
4180 Sorø
 

Provst (kirkebogsfører)
Kirkevænget 2 C
4180 Sorø
 
 57830534

Overenskomstansat sognepræst
 

Kst. overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bromme Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 69044514
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk