Menighedsråd

Bromme Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bromme Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7339@SOGN.DK
CVR-nummer: 69044514

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Aarsdalevej 69
Ibsker
3740 Svaneke
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Anagervej 1
4190 Munke Bjergby
ilbniemann@post.tele.dk57807003 /21646605
Kirkeværge, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Maglesøvej 6
4190 Munke Bjergby
Tlf: 25125843
Kontaktperson
Anagervej 14
4180 Sorø
Menigt medlem
Krøjerupvej 9
4200 Slagelse
Menigt medlem, Orlov
Anagervej 18
4180 Sorø
Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevænget 2 C
4180 Sorø
Tlf: 24890534
Provst (kirkebogsfører)
Kirkevænget 2 C
4180 Sorø
Tlf: 24890534
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.