1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bringstrup-Sigersted Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Egerupvej 7A
Bringstrup
4100 Ringsted
 
 29270110
16.00-18.00

Næstformand, Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Bringstrupvej 19
Bringstrup
4100 Ringsted
 
 20418532
08.00 - 18.00

Kirkeværge - ikke medlem(Sigersted Kirke)
Ørslevvestervej 33
Ørslev U.Skoven
4100 Ringsted
 

Kasserer, Sekretær
Sorøvej 189
Sigersted Huse
4173 Fjenneslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Egerupvej 11
Bringstrup
4100 Ringsted
 
 57613010

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bringstrup-Sigersted Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68439213
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk