Menighedsråd

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7343@SOGN.DK
CVR: 68439213

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Ørnekildevej 22
Ørslevvester
4173 Fjenneslev
Næstformand
Egerupvej 7A
Bringstrup
4100 Ringsted
Tlf: 29270110
16.00-18.00
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bakkegårdsvej 97
Gyrstinge
4100 Ringsted
Tlf: 20418532
08.00 - 18.00
Kasserer
Bondebjergvej 9
Gyrstinge
4100 Ringsted
Menigt medlem
Sorøvej 189
Sigersted Huse
4173 Fjenneslev
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Egerupvej 11
Bringstrup
4100 Ringsted
Kontaktperson
Gyrstinge Bygade 92
Gyrstinge
4100 Ringsted
Sekretær
Ørnekildevej 12
Ørslevvester
4173 Fjenneslev
Formand for valgbestyrelsen
Gyrstinge Præstemark 3
Gyrstinge
4100 Ringsted

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.