1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bregninge Sogns Menighedsråd

Formand
Troense Strandvej 40
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Næstformand
Troensevej 9
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Eghavevej 12C
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Eghavevej 24D 7
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Kirkeværge
Frederik Juels Vej 10
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Stejlbjergvej 6
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Degnemosen 16
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Vindeby Vinkelvej 8
Tåsinge
5700 Svendborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Egensevej 15
5700 Svendborg

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 62220014 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bregninge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22118013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk