Menighedsråd

Bregninge Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bregninge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7690@SOGN.DK
CVR-nummer: 22118013

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Troense Strandvej 40
Tåsinge
5700 Svendborg
Næstformand
Troensevej 9
Tåsinge
5700 Svendborg
Menigt medlem
Eghavevej 12C
Tåsinge
5700 Svendborg
Menigt medlem
Eghavevej 24D 7
Tåsinge
5700 Svendborg
Kirkeværge
Frederik Juels Vej 10
Tåsinge
5700 Svendborg
Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Stejlbjergvej 6
Tåsinge
5700 Svendborg
Menigt medlem
Vindeby Vinkelvej 8
Tåsinge
5700 Svendborg
Medlem af valgbestyrelsen
Degnemosen 16
Tåsinge
5700 Svendborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sundbrovej 64
Tåsinge
5700 Svendborg
Tlf: 62 22 50 37
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.